รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Sale Admin

คุณสมบัติ

เพศ ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญา ตรี