Company Activities

เทศกาลตรุษจีนนี้ 🏮🎉🏮 2019

เทศกาลตรุษจีนนี้ 🏮🎉🏮 บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)จำกัด ขอทำพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำความโชคดีนำความสิริมงคล ในตลอดทั้งปีหมูนี้เทอญ 新正如意 新年发财 (ซินเจิ้งหรูอี้ ซินเหนียนฟาไฉ)… คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาในปีใหม่นี้ มีแต่ความสุขมั่งคั่ง โชคดีร่ำรวยตลอดปี HAPPY GOLDEN PIG YEAR ..& LOTS OF LUCK AND PROFITS!   #Chineseyearofwhale

Whale Group Thailand (Booth Exhibition Transportation in L.C.T.C at Laemchabang Port)

๙ สู่ฝันเพื่อวันของเรา ชมรมขนส่งสินค้าท่าเรือแหลมฉบังปี ๒ Whale Group Thailand Booth Exhibition Transportation in L.C.T.C จัดขึ้นที่ Laemchabang Port เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561

บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ ( ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ ( ประเทศไทย) จำกัด จัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับพนักงาน ในเรื่องการขับรถโฟล์ค ลิฟท์อย่างปลอดภัยฯ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เพื่อพัฒนา ความรู้ ทักษะและ ทัศนคติที่ดีในการควบคุม และลดความสูญเสียหรืออุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจ

โครงการ สานฝัน สานสัมพันธ์ สู่ สังคมปี 1

ในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยมีการรณรงค์ส่งเสริมให้องค์กรทั้งภาคธุรกิจ และภาครัฐ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น โดยการนำกระแสของคำว่า CSR: Corporate Social Responsibility หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มากำหนดและสร้างเป็นกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ ( ประเทศไทย) จำกัด มีจิตสาธารณะและมีความสามัคคีร่วมกันยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ชุมชนรายล้อม ทางบริษัท จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัด โครงการ สานฝัน สานสัมพันธ์ สู่สังคมปี 1 เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โครงการ สานฝัน สานสัมพันธ์ สู่สังคมปี 1 จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดพระประทานพร นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 272 คน • มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน ระดับชั้น อ. 2 – ป. 6 จำนวน 20 […]

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติมา เยี่ยมชมบริษัท ฯ

วันที่ 7 กรกฏาคม 2561 อาจารย์ นิสิต นักเรียน คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติมา เยี่ยมชมสถานที่ปฎิบัติงานจริง ในโครงการ เข้าค่ายโลจิสติกส์ #ครั้งที่ 4 จัดขึ้นโดย คณะ โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย บูรพา ทั้งนี้บริษัท ปลาวาฬ ฯ ได้พาน้องๆ เข้าดู การให้บริการลูกค้า การขนส่ง การจัดเก็บสินค้า กระบวนการสั่งซื้อและข้อมูลการสั่งซื้อ ปริมาณการสั่งซื้อ การจัดเก็บสินค้าคงคลัง เป็นต้น แต่ เนื่องจากความเข้าใจเกี่ยวกับโลจิสติกส์ของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเยาวชนในวัยเรียน ยังมี น้อยมาก เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์ และเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะเข้า ศึกษาต่อในสาขาวิชานี้ เพื่อเข้าสู่การประกอบอาชีพด้าน โลจิสติกส์ในอนาคต Operation การบริษัทจัดการ การนำเข้า -การส่งออก และประเภทของ